Overzicht boekhouding 2016

Beste Windhappers,
 
De boekhouding, liquiditeitsbegroting en winst & verliesrekening 2016 zijn toegevoegd aan de ledenpagina.