Evaluatie Wegkapitiens

Evaluatie met wegkapiteins:

 

Op 23 mei j.l. heeft een delegatie van het bestuur een tussentijdse evaluatie gevoerd met de wegkapiteins.

Zoals jullie allen bekend is zijn de wegkapiteins met ingang van dit seizoen aangesteld om de veiligheid in zijn algemeenheid van het rijden in groepen bij de vereniging te verbeteren. Daarnaast was een sub-doel om het plezier van de leden bij de vereniging te verhogen.

De wegkapiteins zijn de mening toegedaan dat er een aantal zaken zijn verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren.

Er wordt gedisciplineerder gefietst en in grote lijnen worden de aanwijzingen van de wegkapiteins goed opgevolgd.

Ook zijn er nog een paar zaken die voor verbetering vatbaar zijn, zoals:

  • Het fietsen in de juiste groep

  • Het tijdig splitsen bij grote groepen

  • Het zich houden aan de vooraf afgesproken snelheid in de groep

  • Het beter zichtbaar zijn van de wegkapiteins

Op basis van voorgaande punten zullen we de volgende zaken aanpassen c.q. aanscherpen.

  • Bij voldoende deelname zal er gefietst worden in vier groepen, waarbij ook groep drie weer als volwaardige groep zal worden geïntroduceerd.

  • Sommige leden zullen er op worden aangesproken of het niet verstandiger is om in een andere groep te gaan fietsen.

  • De wegkapiteins zullen worden voorzien van een opvallende armband om beter zichtbaar te zijn.

  • Het principe van samen uit samen thuis dient strikt worden opgevolgd. (We laten niemand “zwemmen”)

  • Tijdens de eerstkomende trainingstocht op zondag zal één van de wegkapiteins voor de start nog eens de nadruk leggen op het fietsen in de juiste groep.

We gaan er als bestuur vanuit dat we met deze kleine aanvullingen de rest van het seizoen met veel plezier de weg op gaan.

 

Het Bestuur