afrekenen genuttigde consumpties tijdens clubtochten!!

Tijdens de koffie stop in Schoonoord zijn niet alle genuttigde consumpties door de leden van onze club afgerekend!! Groep 4 werd er op aangesproken dat door een van de reeds vertrokken groepen drie koppen koffie niet waren afgerekend.
Als club kunnen we dit natuurlijk niet hebben en het bestuur verzoekt de leden dan ook hier aandacht aan te schenken opdat we geen slechte naam krijgen als Windhappers.

Het Bestuur