Bestuur

Voorzitter:

Johan Blaauw
0599 513254

Algehele leiding;

Contacten naar de leden toe;

Contact media.

 

 

Penningmeester:
Jacob Lourens
0599 417545

Beheer financiën;

Verzorgen attenties voor vrijwilligers en sponsoren;

Ledenadministratie;

Beheer website.


Secretaris:
Henk Scholte-Aalbes
0628555590

Contacten met NTFU en Gemeente;

Behandelen correspondentie.

 

 

Lid:
Gerard Storck
0599 513281

Contactpersoon bestuur en activiteitencomissie.

 

 

 

 


Lid:
Marian Kruit
0599 616399

 

Ondersteuning secretariaat tijdens vergaderingen.


 

Vicevoorzitter:
Harrie Jelies
0599 212354

2e Penningmeester;

Contactpersoon voor (en tussen) de diverse fietsgroepen.


 

Lid:
André Enninga
0599 653845

Beheer website.